CHINET

Get to know the CHINET, our team, upcoming conferences, seminars, workshops and much more!

REVIEWS

Browse our selected reviews from current publications in the field of Chinese studies.

FORUM

Find out even more information in our field notes, opinion papers and surveys.

Two lectures by Professor Martin Slobodník

Two lectures by Professor Martin Slobodník

Martin Lavicka12 Oct 2017Leave a comment


Department of Asian Studies, Faculty of Arts, Palacký University Olomouc, would like to cordially invite you to two lectures by:

Professor Martin Slobodník (Univerzita Komenského, Bratislava, Slovakia), 

titled (in Slovak):

Čínsko-tibetské vzťahy medzi historickou vedou a propagandou (Sinto-Tibetan relations – history versus propaganda)

date and time: October 19, 2017, 15:00-16:30

place: room KB 2.03 (Křížkovského 12, Olomouc, Czech Republic)

(abstract in Slovak)

Interpretácia 1400-ročných vzťahov medzi Čínou a Tibetom tvorí dodnes súčasť politických sporov medzi pekingskou vládou a tibetskými exilovými úradmi v Indii. Historický status Tibetu v konkrétnych obdobiach je predmetom propagandistického súboja medzi obidvoma stranami, ktoré sa odkazmi na minulosť usilujú legitimizovať aktuálny stav, resp. svoje nároky. Prednáška sa venuje interpretácii komplikovaných čínsko-tibetských vzťahov a rozličným pohľadom na ich kľúčové obdobia.


Islám v Číne: minulosť a súčasnosť (Islam in China: past and present)

date and time: October 20, 2017, 9:45-11:30

place: room KB 2.03 (Křížkovského 12, Olomouc, Czech Republic)

(abstract in Slovak)

Dejiny islámu v Číne siahajú do 7.-8. storočia. 20 miliónov muslimov žijúcich v dnešnej Číne tvorí etnicky i geograficky rôznorodé spoločenstvo. Príklad muslimov ilustruje komplikovaný proces integrácie nechanského etnika do moderného multietnického čínskeho štátu. Prednáška sa zameriava najmä na národnostnú a náboženskú politiku voči muslimom v priebehu moderných čínskych dejín s dôrazom na vývoj po roku 1949 s cieľom poukázať na to, akým výzvam v tomto procese čelí čínsky štát, resp. komunity muslimov (najmä Chuejov a Ujgurov).

Both lectures will be taught in Slovak language.

Tags: , , , , ,

Write a comment

Categories

Recent Posts

10 Apr 2018

International Summer School 2018: Contemporary Society and Religion: Conversion of Multiple Religions

International Summer School: Contemporary Society and Religion: Conversion of...

Read more

13 Nov 2017

11th Annual Conference on Asian Studies: Commemorating October 1917: Re-thinking Marxism and the Russian Revolution in East and Southeast Asia: Photo Gallery

Bellow please find pictures taken during the 11th Annual Conference on Asian...

Read more

Latest Comments

23 May 2016 / Norbert Francis

Yes, this was an interesting study by Chang and Lu of bilingualism and perceptions of the ...

25 May 2015 / Ming-Yeh Rawnsley

I just want to echo Gary's comments and to alert to readers who may be interested in Routl...

24 May 2015 / Gary Rawnsley

Thanks for the inclusion, Jon. Readers may also be interested in the newly published Routl...

Archives